Konsole

is a work in progress typeface family 

Konsole has 5 widths and 5 weights, plus italics for the regular width, so 30 styles in total. 


Language support:

Extended Latin (only for the upright styles for now)

Hello.
Konsole
Tuning gain and noise present in the control signal affect the phase noise; high noise or high tuning gain imply more phase noise.
Konsole
For those who can hear the difference!
Konsole
Stereo signál není možné přenášet amplitudovou modulací (AM) při zachování zpětné kompatibility. Využívá se proto pouze při frekvenční modulaci (FM). Ve vysílači je frekvencí 38kHz přepínán levý a pravý signál elektronickým přepínačem. Takto vytvoříme signál kde je složka M (součet levého a pravého kanálu) a složka S (rozdíl levého a pravého kanálu). Složka M je ve frekvenčním rozsahu 30 Hz – 15 kHz a složka S v rozsahu 23 kHz – 53 kHz (což je pro člověka neslyšitelné pásmo a proto je tento signál zpětně kompatibilní s mono signálem). K těmto složkám je ještě přidán tzv. pilotní signál s frekvencí rovnou polovině přepínacího signálu, čili 19 kHz. Ten umožňuje dekódování a zpětné vytvoření stereofonního signálu.
Konsole
LISTEN!
Konsole

The complete list of all the current styles:
 • Condensed Thin
 • Condensed Light
 • Condensed
 • Condensed Semibold
 • Condensed Bold
 • Compact Thin
 • Compact Light
 • Compact
 • Compact Semibold
 • Compact Bold
 • Thin
 • Light
 • Regular
 • Semibold
 • Bold
 • Italic Thin
 • Italic Light
 • Italic
 • Italic Semibold
 • Italic Bold
 • Expanded Thin
 • Expanded Light
 • Expanded
 • Expanded Semibold
 • Expanded Bold
 • Wide Thin
 • Wide Light
 • Wide
 • Wide Semibold
 • Wide Bold
This is a work in progress, so more styles will be added over time.Info:
About
Services
Trial fonts
Fonts in use
Terms & conditions


Copyright © 2023
Elena Schneider
All rights reserved