Konsole

is a work in progress typeface family 

Konsole has 5 widths and 3 weights, 15 styles in total:

Condensed, Compact, Regular, Expanded, Wide,
Condensed Semibold, Compact Semibold, Semibold, Expanded Semibold, Wide Semibold,
Condensed Bold, Compact Bold, Bold, Expanded Bold, Wide Bold

Language support:

Extended Latin
 

BUY

Licensing and EULA

Konsole is available
via FutureFonts

Copyright © 2019
Elena Schneider
All rights reserved


Hello.
Konsole
Tuning gain and noise present in the control signal affect the phase noise; high noise or high tuning gain imply more phase noise.
Konsole
For those who can hear the difference!
Konsole
Stereo signál není možné přenášet amplitudovou modulací (AM) při zachování zpětné kompatibility. Využívá se proto pouze při frekvenční modulaci (FM). Ve vysílači je frekvencí 38kHz přepínán levý a pravý signál elektronickým přepínačem. Takto vytvoříme signál kde je složka M (součet levého a pravého kanálu) a složka S (rozdíl levého a pravého kanálu). Složka M je ve frekvenčním rozsahu 30 Hz – 15 kHz a složka S v rozsahu 23 kHz – 53 kHz (což je pro člověka neslyšitelné pásmo a proto je tento signál zpětně kompatibilní s mono signálem). K těmto složkám je ještě přidán tzv. pilotní signál s frekvencí rovnou polovině přepínacího signálu, čili 19 kHz. Ten umožňuje dekódování a zpětné vytvoření stereofonního signálu.
Konsole
LISTEN!
KonsoleCopyright © 2019
Elena Schneider
All rights reserved
Contact:
info@elenaschneider.com
IS +354 849 3554
DE +49 170 278 6024
Networks:
Instagram
Tumblr